Fotowoltaika jak sprawdzić i odczytać licznik dwukierunkowy prądu?
Dom

Fotowoltaika jak sprawdzić i odczytać licznik dwukierunkowy prądu?

Pisząc ten artykuł, instalacje fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych stają się czymś normalnym. Mając taką instalację w gospodarstwie domowych pojawia się pytanie jak odczytywać licznik dwukierunkowy? Artykuł opisuje krok po kroku czym jest licznik dwukierunkowy, jak go sprawdzić i oczywiście jak rozliczać energię, która została wyprodukowana i oddana do sieci energetycznej. Poznanie pozwoli lepiej kontrolować koszty i skutecznie zarządzać instalacją PV.

Czym jest licznik dwukierunkowy w instalacji fotowoltaicznej?

Licznik dwukierunkowy, znany również jako licznik energii, jest urządzeniem do monitorowania ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej i oddanej do sieci przez instalację fotowoltaiczną. Licznik, często określany jako inteligentny, jest wymagany dla każdego prosumenta* chcącego wykorzystywać instalację fotowoltaiczną.

Instalacja licznika jest obowiązkiem operatora systemu dystrybucyjnego, a koszty z tym związane są pokrywane przez prosumenta. Instalując system wymagana jest wymiany starego licznika na nowy, dwukierunkowy.

*Prosument – osoba, która  wytwarza energię przez panele fotowoltaiczne i udostępnia nadmiar do sieci energetycznej.

Jak odczytać licznik dwukierunkowy prądu?

Najważniejszym elementem przy odczytywaniu licznika dwukierunkowego jest zrozumienie kodów OBIS. Są to standardowe kody, które operatorzy systemu dystrybucyjnego jak Tauron czy Energa, używają do identyfikacji różnych rodzajów danych z licznika.

Odczyt licznika dwukierunkowego zaczyna się od odczytania kodu 1.8.0. Ten kod reprezentuje całkowite zużycie energii przez gospodarstwo domowe. Natomiast kod 2.8.0 pokazuje ilość energii, która została wyprodukowana i oddana do sieci. Odczyt podawany jest w kWh.

Jak sprawdzić zużycie energii? Kody Obis

Do sprawdzania zużycia energii, ważnym elementem jest odczyt licznika. Aby odczytać zużycie energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym (np. w ostatnie 30 dni), należy odjąć poprzedni odczyt (kod 1.8.0) od bieżącego. Proste obliczenie pozwoli na określenie ilości energii, która została zużyta.

Do sprawdzenia ilości energii oddanej do sieci, należy porównać obecny odczyt kodu 2.8.0 z poprzednim. Różnica między nimi pokazuje, ile energii zostało odprowadzone do sieci.

Jak rozliczać energię pobraną i oddaną do sieci z informacji licznika energii?

Rozliczenie energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i oddanej do sieci jest bardziej skomplikowane. Słowo kluczem jest taryfa, która została wybrana. Niektóre taryfy umożliwiają magazynowanie nadmiaru energii w sieci i wykorzystanie jej w późniejszym czasie (tzw. taryfa gwarantowana). Inne z kolei umożliwiają sprzedaż nadmiaru energii do sieci energetycznej (tzw. taryfa sprzedażowa).

Odczytywanie i rozumienie licznika dwukierunkowego jest potrzebne do efektywnego zarządzania zużyciem energii. Wiedza ta pozwala na oszczędności i maksymalizację korzyści z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Jak rozliczać energię pobraną i oddaną do sieci z informacji licznika energii

Prosument i operator 

Prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych są to osoby, które samodzielnie produkują energię elektryczną z paneli słonecznych. Nazwa różni się od konsumenta tym, że oprócz możliwości pobierania prądu z sieci energetycznej także mogą oddać nadmiar energii elektrycznej wytworzonej z paneli.

Przy instalacjach fotowoltaicznych drugą stroną jest operator. Jest to firma odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie tej instalacji. Operator monitoruje wydajność systemu fotowoltaicznego. 

Wnioski:

  1. Licznik dwukierunkowy jest niezbędny do monitorowania ilości energii pobranej z sieci oraz energii oddanej do sieci przez Twoją instalację fotowoltaiczną.
  2. Kluczowe kody OBIS to 1.8.0 (całkowite zużycie energii) i 2.8.0 (ilość energii oddanej do sieci).
  3. Aby sprawdzić zużycie energii, musisz odjąć poprzedni odczyt licznika od obecnego.
  4. Rozliczanie energii wyprodukowanej i oddanej do sieci zależy od wybranej taryfy.
  5. Efektywne zarządzanie zużyciem energii umożliwia oszczędności na rachunkach za prąd i maksymalizację korzyści z instalacji PV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *