REGULAMIN: Turnusy 7 i 14 dniowe

 1. VOUCHER może być zrealizowany w zakresie oferty serwisu rezerwacyjnego Hotels Gratis
  zarówno w kraju jak i za granicą. W przypadku realizacji VOUCHERA za granicą jego posiadacz jest
  zobowiązany dostosować się do regulaminu firmy partnerskiej obsługującej tą ofertę zagraniczną.
 2. Zaproszenie jest ważne z załączonym VOUCHEREM i może być zrealizowane tylko za pośrednictwem firmy AMS PROFIT będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
 3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z siedmiu lub czternastu gwarantowanych, bezpłatnych noclegów.
 4. Bezpłatne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z Hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi, po opłaceniu z góry należności za wyżywienie, oraz ewentualne usługi dodatkowe w turnusie siedmiodniowym lub czternastodniowym.
 5. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma AMS PROFIT nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi lub wyżywienie.
 6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
 7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny.
 8. Dla gości z zaproszeniem obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
 9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualny VOUCHER oraz potwierdzenie rezerwacji.
 10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
 11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
 12. Ceny wyżywienia emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL dotyczą tylko posiadaczy VOUCHERÓW
 13. VOUCHERY nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy AMS PROFIT Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRATIS.PL lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
 15. Odstąpienie od umowy
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do umów zawartych z Konsumentami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
  2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 16. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób zawierających umowę podczas sprzedaży online jest Firma AMS Profit.
  2. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę AMS Profit danych osobowych w celu realizacji umowy.
  3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm).
  4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
 17. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w wys. 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji sprawdź szczegóły>> W przypadku braku wpłaty powyższej kwoty 50 zł częściowy zwrot wpłaconej kwoty nie będzie przysługiwał. Opłata umożliwia również dokonywanie zmian w rezerwacjach bez dodatkowych kosztów. Korzystający może dokonywać również zmian w rezerwacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wys 70 PLN od każdej dokonanej zmiany.
 18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.

REGULAMIN: Pakiety 3-dniowe

 1. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 2. Zaproszenie jest ważne z załączonym VOUCHEREM i może być zrealizowane tylko za pośrednictwem firmy AMS PROFIT będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
 3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z promocyjnego pakietu trzy dniowego.
 4. Pakiet może być wykorzystany w jednym z Hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRATIS.PL, po opłaceniu z góry należności za wybrany Pakiet.
 5. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma AMS PROFIT nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi, wyżywienie oraz usługi dodatkowe zawarte we Pakiecie.
 6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
 7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny.
 8. Dla gości z VOUCHEREM obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
 9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualny VOUCHER oraz potwierdzenie rezerwacji.
 10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
 11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
 12. Ceny Pakietów emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL dotyczą tylko posiadaczy VOUCHERÓW.
 13. VOUCHERY nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy AMS PROFIT, Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRATIS.PL lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
 15. Odstąpienie od umowy
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do umów zawartych z Konsumentami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
  2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 16. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób zawierających umowę podczas sprzedaży online jest Firma AMS Profit.
  2. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę AMS Profit danych osobowych w celu realizacji umowy.
  3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm).
  4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
 17. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w wys. 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji sprawdź szczegóły>> W przypadku braku wpłaty powyższej kwoty 50 zł częściowy zwrot wpłaconej kwoty nie będzie przysługiwał. Opłata umożliwia również dokonywanie zmian w rezerwacjach bez dodatkowych kosztów. Korzystający może dokonywać również zmian w rezerwacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wys 70 PLN od każdej dokonanej zmiany.
 18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.