REGULAMIN: Turnusy 7 i 14 dniowe

1. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
2. Zaproszenie jest ważne z załączonym VOUCHEREM i może być zrealizowane tylko za pośrednictwem firmy AMS PROFIT będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z siedmiu lub czternastu gwarantowanych, bezpłatnych noclegów.
4. Bezpłatne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z Hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi, po opłaceniu z góry należności za wyżywienie, oraz ewentualne usługi dodatkowe w turnusie siedmiodniowym lub czternastodniowym.
5. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma AMS PROFIT nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi lub wyżywienie.
6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny.
8. Dla gości z zaproszeniem obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualny VOUCHER oraz potwierdzenie rezerwacji.
10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
12. Ceny wyżywienia emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL dotyczą tylko posiadaczy VOUCHERÓW
13. VOUCHERY nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy AMS PROFIT Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRATIS.PL lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
15 .Odstąpienie od umowy
1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do umów zawartych z Konsumentami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2.Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
16. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób zawierających umowę podczas sprzedaży online jest Firma AMS Profit.
2. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę AMS Profit danych osobowych w celu realizacji umowy.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm).
4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
17. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej kwoty 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji. czytaj więcej…
W przypadku braku wpłaty kwoty 50 zł tytułem prawa do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług, jej zwrot nie będzie przysługiwał.
18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.

REGULAMIN: Pakiety 3-dniowe

1. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
2. Zaproszenie jest ważne z załączonym VOUCHEREM i może być zrealizowane tylko za pośrednictwem firmy AMS PROFIT będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z promocyjnego pakietu trzy dniowego.
4. Pakiet może być wykorzystany w jednym z Hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRATIS.PL, po opłaceniu z góry należności za wybrany Pakiet.
5.VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma AMS PROFIT nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi, wyżywienie oraz usługi dodatkowe zawarte we Pakiecie.
6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL
7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny.
8. Dla gości z VOUCHEREM obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualny VOUCHER oraz potwierdzenie rezerwacji.
10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
12. Ceny Pakietów emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego HOTELSGRATIS.PL dotyczą tylko posiadaczy VOUCHERÓW.
13. VOUCHERY nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy AMS PROFIT, Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny HOTELSGRTAIS.PL lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
15 .Odstąpienie od umowy
1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do umów zawartych z Konsumentami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.
2.Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
16. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób zawierających umowę podczas sprzedaży online jest Firma AMS Profit.
2.Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę AMS Profit danych osobowych w celu realizacji umowy.
3.Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r., nr 101, poz.926 z późn.zm).
4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
17. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej kwoty 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji.
W przypadku braku wpłaty kwoty 50 zł tytułem prawa do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług, jej zwrot nie będzie przysługiwał.
18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.